O Ambulanti

Radiografija je dijagnostička metoda koja koristi X zrake to jest rendgen zrake za otkrivanje oboljenja. Radiografija je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda koja se zasniva na snimanju različitih delova tela i organa. Radiografija se obavlja kao jedan od osnovnih pregleda pri ispitivanju koštano-zglobnog sistema, tako da je treba uraditi kada postoji povreda nekog dela tela sa sumnjom na prelom kosti, iščašenje zgloba, kada se primeti deformitet ili otok zgloba ili kosti, kod pojave bola u različitim delovima tela (rukama, nogama, grudima, stomaku, glavi). Radiografija se obavlja tako što tehničar pacijenta koji se spremio za pregled (skinuo suvišnu odeću i metalne predmete sa ispitivanog dela tela) postavlja ispred ploče u kojoj je film za radiografiju. Zatim se od pacijenta zahteva da ostane nepomičan dok traje snimanje.

Naši stručnjaci pružaju sveobuhvatnu procenu i detaljnu dijagnostiku

U centru za dijagnostičku radiologiju obavljaju se različite dijanostičke procedure u zavisnosti od postavljenje indikacije.

Poliklinika Zdravlje raspolaže modernim aparatima koji prilikom snimanja koriste veoma niske doze zračenja praktično neškodljive za ljudsko telo bez gubitka kvaliteta i preciznosti nalaza.

Naši specijalisti