O Ambulanti

Ortopedija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem povreda, bolesti, deformiteta i funkcionalnim problemima skeletnog sistema i povezanih struktura, kao što su zglobovi, mišići i ligamenti. Pacijenti se obraćaju ortopedima u slučaju povreda kostiju i mekih tkiva koštano-zglobnog sistema: uganuća, istegnuća ligamenata, iščašenja, preloma kostiju, deformiteta kičme i stopala kod dece i odraslih, sportskih povreda itd. Svetska statistika pokazuje da su najčešće ortopedske povrede: prelomi ručnog zgloba, skočnog zgloba i ključne kosti, prelom podlaktice na tipičnom mestu, iščašenje ramena, stres frakture, uganuća skočnog zgloba, teniski lakat, pucanje meniskusa. Sve je više osoba kojima je zbog degenerativnih procesa ili sportskih povreda neophodna operacija zgloba kuka, kolena, lakta, ramena, skočnog zgloba.

Naši stručnjaci pružaju sveobuhvatnu procenu i lečenje

Iako se smatra da se ortopedi danas prevashodno primenjuju hiruške načine lečenja, naši ortopedi primenjuju i savremene nehiruške metode regenerativne medicine (Ortokin serum, PRP i matične ćelije) kod degenerativnih promena u ranim fazama bolesti.

Naši specijalisti