O Ambulanti

Interna medicina predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl. U grane Interne medicine spadaju kardiologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, nefrologija, imunologija. Samim tim, ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe. Lekar čija je specijalnost interna medicina, naziva se internistom.

Naši stručnjaci pružaju sveobuhvatnu procenu i lečenje

Internista koristi sve anamnestičke podatke koje dobija od pacijenata ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi prevencije ili dijagnostike oboljenja.

Obratite se kod naših lekara interniste da biste dobili edukaciju i smer kako da modifikujete svoj način života, koje lekove da koristite i upute kako da koristite prepisane lekove.