Kako lečiti Okoštavanje kolena (ostertritis kolena ) GONRATHROSIS

Teškoće u tretmanu okoštavanja kolena proističu iz kompeksnosti samog poremećaja zgloba kolena kao celine. Klinička i patofiziološka kompeksnost bolesti otežava jednostavnu definiciju poremećaja već se opsije mogućim uzrocima, patofiziološkim procesima i kliničkim manifestacijama.

Neophodno je iz tih razloga pristupiti problemu kompeksno i mulidisciplinarno.

Socijano ekonosmski aspekt problema je takođe značajan .Evidentni i skriveni troškovi lečenja obe bolesti su vrlo značajni . Samo direktni troškovi potpune zamene zgloba kolena u periodu 2001- 2005 u Italiji je u prseku iznosilo prosečno 16 835 evra

Opšti principi u lečenju okoštavanaj kolena :

Edukacija i način života – Za lečenje bolesnika je od prvorazrednog značaja prava informacija o poremećaju i perspektivana u lečenju. Neophodno je da bolesnik shvati šta treba promeniti u svom životu kako bi pomogao da se tegobe i nefunkcionalnost kolena smanje i ne pogoršavaju. Neophodno je da pristup bude individualan uzimajući socijalne, familijarne i kulturne okolnosti. Postizanje i održavanje telesne težine u normalnim granicama je od velikog značaja za kontrolu tegoba i održavanje funkcije obolelog kolena.

Najznačajniji kriteri za supstitucionu hirurgiju Totalnu protezu kolena /tpk/su: Bolan zglob sa ograničenom funkcijom, Evidentni strukturalni poremećaji, Značajan gubitak kvaliteta života, Značajna suubjektivna patnja.

Cilj konzervativnog lečenja je prevencija operativnog lečenja, odlaganje i smanjene tegoba i pada funkcije samim tim sprečavanje operativnog lečenja.

Fizička sredstva – interferentna terapija, Laserska terapija, magnetna terapija, apliciranje vibracione energije.

Fizičke vežbe u kućnim uslovima – Mind body vežbe, Vežbe jačanja muskulature, Aerobic vežbe, hidrokineziterapija, Baleno terapija, Akupuntura, Bandažiranje patele, Intraartikularne injecije,  Kortizonski preparati, Preparati hijaluronske kiseline, PRP-plazma obogaćena trombocitima, Ortokin kondicioni serum, Ćeliski matriks /PRP I Preparati hijaluronske kiseline/.

Svi elementi konzervativnog tretmana okoštavanja kolena i integralni pristup lečenja može se dobiti u našoj poklinici.

Vaš pregled možete zakazati putem web portala: https://www.poliklinikazdravlje-health.rs/ ili putem telefona 012/526-086; 012/403-154 i 069/5777123