Biografija

Specijalizacija Neurolog
Zvanje Specijalista neurologije
Odeljenje

Dr Vladimir Jevtić rođen je 05.07.1962. godine. Osnovnu školu završio u Rabrovu. Srednju školu, smer tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju završio u Kučevu 1981.godine. Na medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao februara 1988.godine. Specijalistički ispit iz neurologije položio u decembru 2000.godine. Radi u Opštoj bolnici Požarevac, kao specijalista neurologije.

Kontakt Dr Vladimir Jevtić

Klinika Poliklinika Zdravlje, Požarevac
Telefon 069/5777123
Email pkzdravljepo@gmail.com

Radno vreme

Ponedeljak - Petak 08:00 - 20:00

Druga odeljenja