Biografija

Specijalizacija Ortoped
Zvanje Primarius
Odeljenje

Prim. Dr. Dragan Stokić je rođen 19.06.1962.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Kučevu. Medicinski fakultet završio u Beogradu 1988.godine. Specijalizaciju iz ortopedske hirurgije i traumatologije završio u Beogradu 1996. Postdiplomske studije I zvanje Magistra medicinskih nauka stekao 2003.godine na Medicinskom fakiltetu u Kragujevcu. Titulu Primarius stekao 2018.godine. Bio nacelnik ortopedsko traumatološke službe bolnice Požarevac od 2009. do 2020.godine. Objavio desetine radova u domaćim akreditovanim stručnim časopisima kao i kongresima.

Kontakt Dr Dragan Stokić

Klinika Poliklinika Zdravlje, Požarevac
Telefon 069/5777123
Email pkzdravljepo@gmail.com

Radno vreme

Ponedeljak - Petak 08:00 - 20:00
Subota 08:00 - 14:00