• Razvojni poremećaj kuka kod dece

  Razvojni poremećaj kuka je nedovoljna razvijenost Struktura u predlu kuka. Dijagnostikuje se prevenira i leči neposredno posle porođaja .

  U koliko se previdi i ne leči dovodi do definitivnog poremećaja funkcije kuka u krajnjem slučaju do išcašenja kuka .

  U našoj populaciji učestalost se kreće od 0,5 do 35 %. Najčešći znaci rizika su postojanje defmormiteta i obolenja kukova u porodici i, kalični porođaj „deformiteti stopala i vrata .

  Četri do deset procenata poremećaj se sreće kod novorođenčadi ženskog pola .

  Regionalno, češće se javlja u južnim krajevima srbije i dolini reke Zete.

  Ortopedski pregled i UZ dijagnostika kuka su zlatni stadard. Pregled je neophodno obaviti posle porođaja najksdnije do 3 nedelje.

  Poliklinika zdravlje nudi besplatni Ortopedski pregled kukova i Ultrazvučni pregled kukova dece u prvoj godini života .

  Više informacija i vaše preglede zakazati putem web portala: https://www.poliklinikazdravlje-health.rs/ ili putem telefona 012/526-086; 012/403-154 i 069/5777123

 • Kako lečiti Okoštavanje kolena (ostertritis kolena ) GONRATHROSIS

  Teškoće u tretmanu okoštavanja kolena proističu iz kompeksnosti samog poremećaja zgloba kolena kao celine. Klinička i patofiziološka kompeksnost bolesti otežava jednostavnu definiciju poremećaja već se opsije mogućim uzrocima, patofiziološkim procesima i kliničkim manifestacijama.

  Neophodno je iz tih razloga pristupiti problemu kompeksno i mulidisciplinarno.

  Socijano ekonosmski aspekt problema je takođe značajan .Evidentni i skriveni troškovi lečenja obe bolesti su vrlo značajni . Samo direktni troškovi potpune zamene zgloba kolena u periodu 2001- 2005 u Italiji je u prseku iznosilo prosečno 16 835 evra

  Opšti principi u lečenju okoštavanaj kolena :

  Edukacija i način života – Za lečenje bolesnika je od prvorazrednog značaja prava informacija o poremećaju i perspektivana u lečenju. Neophodno je da bolesnik shvati šta treba promeniti u svom životu kako bi pomogao da se tegobe i nefunkcionalnost kolena smanje i ne pogoršavaju. Neophodno je da pristup bude individualan uzimajući socijalne, familijarne i kulturne okolnosti. Postizanje i održavanje telesne težine u normalnim granicama je od velikog značaja za kontrolu tegoba i održavanje funkcije obolelog kolena.

  Najznačajniji kriteri za supstitucionu hirurgiju Totalnu protezu kolena /tpk/su: Bolan zglob sa ograničenom funkcijom, Evidentni strukturalni poremećaji, Značajan gubitak kvaliteta života, Značajna suubjektivna patnja.

  Cilj konzervativnog lečenja je prevencija operativnog lečenja, odlaganje i smanjene tegoba i pada funkcije samim tim sprečavanje operativnog lečenja.

  Fizička sredstva – interferentna terapija, Laserska terapija, magnetna terapija, apliciranje vibracione energije.

  Fizičke vežbe u kućnim uslovima – Mind body vežbe, Vežbe jačanja muskulature, Aerobic vežbe, hidrokineziterapija, Baleno terapija, Akupuntura, Bandažiranje patele, Intraartikularne injecije,  Kortizonski preparati, Preparati hijaluronske kiseline, PRP-plazma obogaćena trombocitima, Ortokin kondicioni serum, Ćeliski matriks /PRP I Preparati hijaluronske kiseline/.

  Svi elementi konzervativnog tretmana okoštavanja kolena i integralni pristup lečenja može se dobiti u našoj poklinici.

  Vaš pregled možete zakazati putem web portala: https://www.poliklinikazdravlje-health.rs/ ili putem telefona 012/526-086; 012/403-154 i 069/5777123

 • Kako izlečiti “Škljocajući prst”

  ŠKLJOCAJUĆI PRST (Tringger  Finger )

  Stanje koje  može  uzrokovati disunkciju šake. Početne manifestacije  su bol i otok u korenu jenog ili više prstiju . Trgobe se pojačavaju preskokom pri savijanju prsta  i progrediraju u potpuno savijen prst. Direktni uzrok je nepoznat,  stanje  često prati  reumatske bolesti i šećernu  bolest . Preopterećenje šake je  takođe  pratilac ovog stanja. Poremećaj nastaje  otkom  tetive i  tetivnog omotača  i suženjem  omči  koje fiksiraju tetivu za kost  što otežava klizanje tetive  I u kritičnom trenutku  blokiranja klizanja.

  Lečenje: Neoperativno, Nesteroidni anireumatici , Steroidni anireumatici I Operativno – hirurško relaksiranje  tetive

  Perkutano relaksiranje  tetive

  Predlažemo  subkutano  relaksiranje tetive ( subcutaneus release) u lokalnoj ansteziji bez incizije kože I podkožnog tkiva. U našoj ordinaciji urađene  su na desetine uspešnih intervencija.

  LITERATURA: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2267599/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2269838/&prev=search&pto=aue

  Vaš pregled možete zakazati putem web portala: https://www.poliklinikazdravlje-health.rs/ ili putem telefona 012/526-086; 012/403-154 i 069/5777123

 • Cellular matrix terapija u Poliklinici Zdravlje

  Foto: Pixabay

  Cellular matrix terapija (Hijaluronska kiselina i plazma obogaćena trombocitima PRP) koristi se u ortopediji.

  Sinergično delovanje hijaluronske kiseline kao matriksa i plazme obogaćene trombocitima deluje sinegrično  na vraćanje homeostaze u zglob, a zaštitom hrskavice oslobađaju pacijenta od bola.

  Inakcije; Bol u ramenu, Bolovi u tetivama i okoštavanje zglobova.

  Za više informacija možete pozvati brojeve telefona: 012/526-086, 012/403-154 i 069/5777-123, ili nas posetite lično – Poliklinika zdravlje Kosovska 1 Požarevac.