Orthokin metoda, terapija kojom se na jedinstven način leče bolovi u zglobovima, povrede tetiva, ligamenata i mišića.

U potpunosti biološka metoda, jedinstven način lečenja bolova u zglobovima, tetivama, ligamentima i mišićima.

Aplikacija autolognog kondicioniranog seruma u kuk, koleno, rame i ostala bolna mesta .

Radi se o produktu krvi koji se  priprema na poseban način, razvijen je u Nemačkoj.

Izdvajaju se komponente  koje u sebi sadrže blokatore  zapaljensjke reakcije i omogućavaju da se svaka biološka aktivnost  normalno sprovodi .

Uzima se krv i priprema na specifičan način.

To podrazumeva inkubiranje na 37°C između šest i devet sati, za to vreme je u kontaktu sa materijama  koje umnožavaju antizapaljenske efekte.

Ovim postupkom se  pobuđuje stvaranje antizapaljenskih materija. Potom se centrifugira i aktivni serumski deo se izdvaja deljenjem u pet doza i aplicira se u kuk, koleno, skočni zglob, rame povređeni ligament ili mišić.

Ova procedura se koristi 20 godina u svetu, sprovode je oko 500 licenciranih specijalista, do sada je  aplicirana oko 200,000 pacijenata. U Srbiji se koristi od nedavno, sprovode je specijalno edukovani   specijalisti u adekvatno opremljenim ustanovama (ORTOKIN CENTRI).

Metoda je odobrena od strane Ministarstva Zdravlja Srbije.

Sve dodatne informacije na telefon poliklinike Zdravlje – Health.

0 users found this usefulWas this information useful?Yes