• Kako izlečiti “Škljocajući prst”

  ŠKLJOCAJUĆI PRST (Tringger  Finger )

  Stanje koje  može  uzrokovati disunkciju šake. Početne manifestacije  su bol i otok u korenu jenog ili više prstiju . Trgobe se pojačavaju preskokom pri savijanju prsta  i progrediraju u potpuno savijen prst. Direktni uzrok je nepoznat,  stanje  često prati  reumatske bolesti i šećernu  bolest . Preopterećenje šake je  takođe  pratilac ovog stanja. Poremećaj nastaje  otkom  tetive i  tetivnog omotača  i suženjem  omči  koje fiksiraju tetivu za kost  što otežava klizanje tetive  I u kritičnom trenutku  blokiranja klizanja.

  Lečenje: Neoperativno, Nesteroidni anireumatici , Steroidni anireumatici I Operativno – hirurško relaksiranje  tetive

  Perkutano relaksiranje  tetive

  Predlažemo  subkutano  relaksiranje tetive ( subcutaneus release) u lokalnoj ansteziji bez incizije kože I podkožnog tkiva. U našoj ordinaciji urađene  su na desetine uspešnih intervencija.

  LITERATURA: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2267599/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2269838/&prev=search&pto=aue

  Vaš pregled možete zakazati putem web portala: https://www.poliklinikazdravlje-health.rs/ ili putem telefona 012/526-086; 012/403-154 i 069/5777123

 • Ortokin metoda

   

  Orthokin metoda, terapija kojom se na jedinstven način leče bolovi u zglobovima, povrede tetiva, ligamenata i mišića.

  U potpunosti biološka metoda, jedinstven način lečenja bolova u zglobovima, tetivama, ligamentima i mišićima.

  Aplikacija autolognog kondicioniranog seruma u kuk, koleno, rame i ostala bolna mesta .

  Radi se o produktu krvi koji se  priprema na poseban način, razvijen je u Nemačkoj.

  Izdvajaju se komponente  koje u sebi sadrže blokatore  zapaljensjke reakcije i omogućavaju da se svaka biološka aktivnost  normalno sprovodi .

  Uzima se krv i priprema na specifičan način.

  To podrazumeva inkubiranje na 37°C između šest i devet sati, za to vreme je u kontaktu sa materijama  koje umnožavaju antizapaljenske efekte.

  Ovim postupkom se  pobuđuje stvaranje antizapaljenskih materija. Potom se centrifugira i aktivni serumski deo se izdvaja deljenjem u pet doza i aplicira se u kuk, koleno, skočni zglob, rame povređeni ligament ili mišić.

  Ova procedura se koristi 20 godina u svetu, sprovode je oko 500 licenciranih specijalista, do sada je  aplicirana oko 200,000 pacijenata. U Srbiji se koristi od nedavno, sprovode je specijalno edukovani   specijalisti u adekvatno opremljenim ustanovama (ORTOKIN CENTRI).

  Metoda je odobrena od strane Ministarstva Zdravlja Srbije.

  Sve dodatne informacije na telefon poliklinike Zdravlje – Health.