• Rendgen Dijagnostika

  • Ortopedija

  • Interna Medicina

  • Neuropsihijatrija

  • Urologija

Profesionalni pristup u dijagnostici i lečenju

Poliklinika Zdravlje je osnovana u aprilu 2005. godine kao dijagnostički centar. Prvenstvno se zasnivala na rendgen kabinetu sa dodatnim delatnostima kao što su ortopedija i interna medicina. Posle nekoliko godina ordinacije s objedinjuju i dijagnostički centar postaje poliklinika, što je i dan danas.

Ambulante u sklopu poliklinike:

  • Rendgen Dijagnostika
  • Ortopedija
  • Interna Medicina
  • Neuropsihijatrija
  • Urologija
Novosti

Naši doktori i specijalisti